Retourinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot het retourproces.

Kan ik producten retour zenden?

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst retourneren, zonder opgaaf van reden tenzij er sprake is van producten die snel kunnen bederven of verouderen zoals: Vers gesneden kaas. Worst specialiteiten.
De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van U zelf, de afzender.
Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat “de kaaswinkel Boxmeer” niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen.
Indien wij uw bestelling binnen de gestelde termijn ongebruikt, onbeschadigd en indien mogelijk in originele verpakking retour hebben ontvangen, betalen wij u het betaalde bedrag (inclusief de verzendkosten voor de heenzending) binnen 6 werkdagen terug.

Herroepingsrecht , Wet Verkoop op Afstand

Zie ook artikel 6, algemene voorwaarden – bij levering van producten.

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Kaaswinkel Boxmeer retourneren, conform de door De Kaaswinkel Boxmeer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitsluiting herroepingsrecht

Zie ook artikel 8, algemene voorwaarden – Uitsluiting herroepingsrecht.
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;